Návody / FAQ

Návody / Registrácia / FAQ

Návod popisuje základné a najčastejšie používané funkcie sofvéru cWatch. Obsahuje doplňujúce vysvetlenia a postupy, ktoré vám uľahčia používanie aplikácie.

Návod na inštaláciu softvéru cWatch

1) Inštalácia softvéru cWatch

1.1) Inštalácia cWatch z média

• vložte CD do mechaniky PC / servera a spustite súbor SETUP.EXE (ak „autorun“ nie je aktívny)

• program Vás požiada o zadanie cieľového adresára. Štandardne je nastavený na C:/Program Files

• kliknite na OK a program je nainštalovaný

1.2) Inštalácia cWatch Basic z web stránky

• PC / server musí byť pripojený k internetu

• cez webový prehliadač otvorte http://www.watchsystem.com ->Podpora->Na stiahnutie->cWatch Basic->Download alebo http://www.watchsystem.com/index.php/na-stiahnutie a otvorte odkaz cWatch Basic->Download

• zvoľte „uložiť súbor“, ktorý sa začne ukladať na disk PC / servera

• otvorte inštalačný súbor cWatchBasic.exe

• program Vás požiada o zadanie cieľového adresára. Štandardne je nastavený na C:/Program Files

• kliknite na OK a program je nainštalovaný

1.3) Inštalácia cWatch Pro z web stránky

• PC / server musí byť pripojený k internetu

• cez webový prehliadač otvorte http://www.watchsystem.com ->Podpora->Na stiahnutie->cWatch PrDownload alebo http://www.watchsystem.com/index.php/na-stiahnutie a otvorte odkaz cWatch PrDownload

• zvoľte „uložiť súbor“, ktorý sa začne ukladať na disk PC / servera

• otvorte inštalačný súbor cWatchPro.exe

• program Vás požiada o zadanie cieľového adresára. Štandardne je nastavený na C:/Program Files

• kliknite na OK a program je nainštalovaný

Návod na registráciu softvéru cWatch

Návod na registráciu softvéru cWatch

1) Registrácia softvéru cWatch a rozširovanie licencií

Na prednej strane certifikátu k softvéru cWatch Basic / Pro pod položkou Product details->Serial number je sériové číslo pre aktiváciu plnej verzie softvéru (8-miestne číslo). Toto sériové číslo je uvedené aj na faktúre. Správny postup pre aktiváciu plnej verzie softvéru je závislý od toho, či záznamový server na ktorom je nainštalovaná DEMO verzia cWatch Basic / Pro je alebo nie je pripojený k internetu.

1.1) cWatch je nainštalovaný na PC pripojenom na internet.

• spustite nainštalovaný cWatch Basic / Pro. Vstúpte do: Menu->Aplikácia->Správca licencií, otvorí sa dialóg Správca licencií.

• do poľa Sériové číslo zadajte sériové číslo softvéru a stlačte tlačidlo Poslať. Ak registrácia prebehla úspešne, objaví sa správa: „Registrácia softvéru bola úspešne vykonaná“. Od tohto okamihu môžete plnohodnotne využívať cWatch Basic / Pro. Ak sa objaví správa: „Softvér s týmto sériovým číslom neexistuje“, alebo „Softvér s týmto sériovým číslom už bol zaregistrovaný!“, znamená to, že ste zadali nesprávne sériové číslo, resp. softvér s týmto sériovým číslom je v databáze vedený ako registrovaný – aktívny. V tomto prípade kontaktujte svojho predajcu. V prípade zobrazenia správy „Nie je možné pripojiť sa na registračný server skontrolujte Vaše sieťové nastavenia“ znamená, že chyba je buď vo Vašich sieťových nastaveniach, alebo registračný server je mimo prevádzky (čo je veľmi málo pravdepodobné).

1.2) cWatch je nainštalovaný na PC, ktoré nie je pripojené na internet.

• v tomto prípade je potrebné softvér cWatch Basic / Pro zaregistrovať na inom PC, ktorý je pripojený k internetu cez internetový prehliadač.

• spustite nainštalovaný cWatch Basic / Pro. Vstúpte do: Menu->Aplikácia->Správca licencií, otvorí sa dialóg Správca licencií. V dolnej časti dialógu je zobrazené hardvérové číslo. Toto číslo si opíšte.

•  cez PC / server, ktoré je pripojené k internetu otvorte webovú stránku www.canex.sk. V zóne Registrácia softvéru zadajte sériové číslo Vášho softvéru cWatch Basic / Pro do textového poľa Sériové číslo. Do textového poľa Hardvérové číslo zadajte hardvérové číslo, ktoré ste si opísali v predchádzajúcom kroku a stlačte tlačidlo Odošli. Ak registrácia prebehla úspešne, na stránke sa zobrazí 32-miestny registračný kľúč, ktorý si opíšte. Ak sa zobrazí správa: „Ľutujeme, ale zadané sériové číslo faktúry sa nenachádza v našom systéme.“znamená, že ste zadali nesprávne sériové číslo. Ak sa objaví správa „Zadané číslo faktúry už bolo zaregistrované, kontaktujte prosím našu spoločnosť pre opätovnú registráciu.“ znamená, že zadané sériové číslo už bolo zaregistrované.

• vráťte sa na PC, v ktorom je nainštalovaný cWatch Basic / Pro. Do poľa Registračný kľúč zadajte 32-miestny registračný kľúč, ktorý ste si opísali v predchádzajúcom kroku a stlačte tlačidlo Spracuj. Od tohto okamihu môžete plnohodnotne využívať cWatch Basic / Pro. Registrácia je kompletne vykonaná.

Ak v budúcnosti budete rozširovať počet kamerových licencií, stačí Vám aplikovať ten istý (vyššie uvedený) postup.

2) Sériové a hardvérové číslo

2.1) Sériové číslo

je 8 miestne jedinečné číslo identifikujúce licenciu programu cWatch pre všetky úkony s cWatch. Ak chce zákazník vykonať akýkoľvek úkon s licenciou na cWatch musí vedieť aké má jeho cWatch sériove číslo. Sériové číslo sa skladá z 8 znakov. Pre väčšiu prehľadnosť je 8 znakov rozdelených na 2 krát 4 znaky. Medzi týmito štvoricami sa nachádza pomlčka. Pri zadávaní sériového čísla ho môže zákazník zadávať s pomlčkou alebo bez pomlčky. Na veľkosti písmen nezáleží. Sériové číslo je uložené po aktivácii v súbore checkver.cmx. V prípade straty softvérovej verzie cWatch z dôvodu poruchy hardvéru odporúčame uchovanie sériového čísla.

2.1) Harvérové číslo

je 8 miestne číslo identifikujúce hardvér na ktorom je nainštalovaný cWatch. Každý počítač má jedinečné hardvérové číslo. Hardvérové číslo sa skladá z 8 znakov. Pre väčšiu prehľadnosť je 8 znakov rozdelených na 2 krát 4 znaky. Medzi týmito štvoricami sa nachádza pomlčka. Pri zadávaní sériového čísla ho môže zákazník zadávať s pomlčkou alebo bez pomlčky. Na veľkosti písmen nezáleží. Pre zistenie hardvérové čísla svojho PC musíte disponovať inštalovanou demo verziou programu cWatch  v3.0 a vyššej. Pri štarte tejto demo verzie program vypíše hardvérové číslo v prvom dialógu.

Návod na aktualizáciu softvéru cWatch

Návod na aktualizáciu softvéru cWatch

1) Aktualizácia softvéru cWatch

1.1) Aktualizácia cWatch z média

•   vložte CD do mechaniky PC / servera a spustite súbor SETUP.EXE (ak „autorun“ nie je aktívny)

•   program Vás požiada o zadanie cieľového adresára, čo je predvolený priečinok do ktorého bol cWatch nainštalovaný naposledy, pripadne Štandardný: C:/Program Files

•    kliknite na OK a program je aktualizovaný

1.2) Aktualizácia cWatch Basic z web stránky

•    PC / server musí byť pripojený k internetu

•    cez webový prehliadač otvorte http://www.watchsystem.com ->Podpora->Na stiahnutie->cWatch Basic->Download alebo http://www.watchsystem.com/index.php/na-stiahnutie a otvorte odkaz cWatch Basic->Download

•    zvoľte „uložiť súbor“, ktorý sa začne ukladať na disk PC / servera

•    otvorte inštalačný súbor cWatchBasic.exe

•   program Vás požiada o zadanie cieľového adresára, čo je predvolený priečinok do ktorého bol cWatch nainštalovaný naposledy, pripadne Štandardný: C:/Program Files

•    kliknite na OK a program je aktualizovaný

1.3) Aktualizácia cWatch Pro z web stránky

•    PC / server musí byť pripojený k internetu

•    cez webový prehliadač otvorte http://www.watchsystem.com ->Podpora->Na stiahnutie->cWatch Pro Download alebo http://www.watchsystem.com/index.php/na-stiahnutie a otvorte odkaz cWatch PrDownload

•   zvoľte „uložiť súbor“, ktorý sa začne ukladať na disk PC / servera

•   otvorte inštalačný súbor cWatchPro.exe

•     program Vás požiada o zadanie cieľového adresára, čo je predvolený priečinok do ktorého bol cWatch nainštalovaný naposledy, pripadne Štandardný: C:/Program Files

•    kliknite na OK a program je aktualizovaný