cWatch Enterprise

cWatch Enterprise

Softwér pre najnáročnejšie riešenia s inteligentným ovládaním veľkého počtu kamier.

cWatch Enterprise je video management software navrhnutý pre najnáročnejšie kamerové aplikácie bez obmedzenia počtu inštalovaných serverov a kamier, pri ktorých je kladený dôraz na centrálnu správu a stabilitu systému.

Verzia sa vyznačuje jednoduchým, intuitívnym ovládaním, efektívnym riadením kamier, vzdialených klientských pracovísk a záznamových serverov (NVR) z centrálneho dispečingu.

cWatch-ENTERPRISE-page
  • DataSheet

Inteligencia ovládania

Špecifickou funkciou cWatch Enterprise je inteligentné a intuitívne ovládanie veľkých monitorovacích pracovísk.

Variabilita, otvorenosť a možnosť programových úprav umožňuje vytvorenie monitorovacieho systému, ktorý splní špecifické potreby investora kedykoľvek počas užívania systému.

cWatch Enterprise podporuje funkciu Cluster management navrhnutú pre centrálnu správu multiserverového systému. Cluster management umožňuje konfiguráciu každého ďalšieho klienta rWatch Client na sieti individuálne. Cluster management podporuje združenie nastavení z viacerých serverov pod jeden centrálny Cluster server z ktorého sa sťahujú aktuálne nastavenia o serveroch, kamerách a pracovných plochách.

Vzdialená správa

Základom architektúry je vzdialený prístup k záznamom a správe systému pomocou klienta rWatch. Výhodou klienta rWatch je možnosť konfigurácie každého PC na sieti individuálne, na takmer všetkých úrovniach.

Je možné určiť, ktorá osoba má mať z konkrétneho PC prístup ku ktorým a koľkým kamerám, príp. či len k živému obrazu kamery alebo aj k záznamom a podobne.

Redundancia

Softvér disponuje automatizovaným alokovaním kapacity pevného disku (HDD) pre záznam videa na základe zadania maximálnej hodnoty v dňoch pre každú kameru individuálne alebo všetky kamery súčasne.

Navyše poskytuje redundanciu záznamu na viacerých úrovniach. Pri výpadku záznamového servera je tok z kamier presmerovaný na iný funkčný server (failover). Súčasne spolupracuje s pamäťovými kartami SD/SDHC a micro SD/SDHC umiestnenými v kamere.

Po výpadku spojenia medzi kamerou a serverom automaticky doplní existujúci záznam z pamäťového média na pevné disky servera.

cWatch-Enterprise-Redundacia

Užívateľské právmoci

cWatch Enterprise podporuje tzv. „užívateľské role“, ktoré umožňujú nastavenie individuálnych právomocí pre každého pripojeného rWatch klienta.

Touto funkciou obmedzíme vybranému užívateľovi alebo skupine uźívateľov prístup ku konkrétnym funkciám, ako sú administrácia systému, ovládanie otočných kamier, export záznamu videa alebo prístup na konkrétnu kameru.

Architektura systému

cWatch Enterprise je systém bez obmedzení. Podporuje pripojenie neobmedzeného počtu serverov, klientských pracovísk alebo lokalít.

Počet kamier je obmedzený jedine kapacitou, záznamového servera. Centrálna správa celého systému z jedného miesta a viacúrovňová redundancia zabezpečujú vysokú mieru spoľahlivosti.

cWatch Enterprise podporuje niektoré nadstavbové bezpečnostné integračné systémy, ktoré združujú, okrem kamerového systému, aj ostatné bezpečnostné prvky (EZS, EPS SKV a pod.).

cWatch-Enterprise-Architektura

Základné vlastnosti a funkcie

• Neobmedzený počet pripojených serverov

• Neobmedzený počet pripojených klientských pracovísk

• Neobmedzený počet pripojených kamier

• Neobmedzený počet pripojených lokalít

• Nadštandardný support