cWatch Pro

cWatch Pro

cWatch Pro je pokročilý video management software (VMS) pre sledovanie a záznam obrazu a zvuku určený pre pokročilé kamerové systémy.

Softvér sa vyznačuje jednoduchou inštaláciou a ovládaním, ale aj efektívnym riadením kamier v systéme.

Softvér cWatch Pro je navrhnutý pre náročné kamerové aplikácie s vyšším počtom kamier, pri ktorých je kladený dôraz na stabilitu systému a jednoduchosť ovládania. Variabilita systému umožňuje vytvoriť monitorovací systém, ktorý zodpovedá špecifickým potrebám väčších kamerových systémov.

cWatch PRO
  • DataSheet

  • Kúpiť

cWatch PRO -Viacúrovňová mapa

Viacúrovňová mapa

Orientáciu v multikamerových a multiserverových inštaláciách operátorovi uľahčí funkcia viacúrovňová mapa.

Monitorované sektory je možné rozdeliť do logických skupín (napr. podľa umiestnenia kamier v konkrétnej lokalite). Ikony kamier z týchto skupín sa dajú umiestniť na pôdorys objektu (mapu) a takto vytvorené pôdorysy vzájomne logicky previazať.

Rozmiestnením ikon kamier získate zobrazenie skutočného stavu inštalovaných kamier v priestore, vzájomne previazanými mapami, čím získate rýchlosť pri orientácií a výbere konkrétnej lokality.

Funkcia Scenarios

Funkcia Scenarios, tzv. scenáre, sú preddefinované tlačidlá umiestnené na pracovnej ploche (príp. priamo na mape) operátorovho monitora.

Tlačidlá slúžia na spustenie preddefinovaných akcií v rámci VMS (video management software). Umožňujú združiť vybrané otočné a statické kamery a prideliť im funkcie, ktoré sa aktivujú len v prípade spustenia konkrétneho scenára, teda po stlačení príslušného tlačidla scenár.

Základné preddefinované akcie pre spustený scenár:

Otočenie a zazoomovanie PTZ kamier združených pod spusteným scenárom pre zobrazenie konkrétneho sektora snímanej scény

Zobrazenie živého videa PTZ a statických kamier združených pod spusteným scenárom na akomkoľvek monitore alebo monitoroch v rámci videosteny

Aktivovanie individuálne nastaveného scenára v podobe zobrazenia matice so živým videom PTZ alebo statických kamier na tablet PC mobilnej hliadky zasahujúcej v teréne

Zaslanie e-mail správy

cWatch PRO -Funkcia Scenarios

Centrálna správa

cWatch Pro podporuje funkciu Cluster management navrhnutú pre centrálnu správu multiserverového systému. Cluster management umožňuje konfiguráciu každého ďalšieho klienta rWatch klienta na sieti individuálne.

Cluster management podporuje združenie nastavení z viacerých serverov pod jeden centrálny Cluster server z ktorého sa sťahujú aktuálne nastavenia o serveroch, kamerách a pracovných plochách.

Vzdialená správa

Základom architektúry je vzdialený prístup k záznamom a správe systému pomocou klienta rWatch.

Výhodou klienta rWatch je možnosť konfigurácie každého PC na sieti individuálne, na takmer všetkých úrovniach. Je možné určiť, ktorá osoba má mať z konkrétneho PC prístup ku ktorým a koľkým kamerám, príp. či len k živému obrazu kamery alebo aj k záznamom a podobne.

Pre možnosť prístupu a zobrazenia záznamov a živého videa kamier z mobilných zariadení je k dispozícii cWatch Web klient.

Podpora ONVIF umožňuje pripojiť IP kamery popredných výrobcov z oblasti sieťového videa vrátane pohyblivých PTZ kamier.

cWatch PRO -Architektúra systému

Architektúra systému

cWatch Pro podporuje neobmedzený počet pripojených serverov v systéme pri neobmedzenom počte vzdialených klientov rWatch.

Počet pripojených kamier na každom serveri je obmedzený len výkonom HW a umožňuje vytvorenie systému s neobmedzeným počtom kamier.

• Pripojenie neobmedzeného počtu kamier v systéme

• Podpora inštalácie pre neobmedzený počet serverov

• Cluster management pre centrálnu správu multiserverového systému

• Počet pripojených kamier na každý server obmedzený len výkonom HW