cWatch Stadium

cWatch Stadium

Riešenie bezpečnosti štadiónov, založené na digitálnom spracovaní a prenose údajov

cWatch Stadium je modulárne riešenie bezpečnosti štadiónov spĺňajúce podmienky Zákona č. 479/2008 a Vyhlášky MV SR č. 332 z roku 2009. Je plne založené na digitálnych technológiách prenosu údajov a digitálnom snímaní a spracovaní obrazu IP kamerami.

Maximálne využitie možností moderných technológií
Modularita systému
Efektívnosť pri spracovaní a vyhľadávaní udalostí
Jednoduchosť obsluhy

cWatch-STADIUM-page
  • DataSheet

Pracovisko operátora

Pracovisko operátora je navrhnuté s prihliadnutím na ergonómiu a jednoduchú obsluhu. Celé ovládanie je navrhnuté ako dotykové a operátor pri bežnej činnosti nepotrebuje ani klávesnicu ani myš. Logické rozmiestnenie kamier na obrazovky uľahčuje orientáciu operátora.

Ľavý a pravý monitor zobrazujú stojany s kamerami na ľavej a pravej časti tribún. Horný monitor zobrazuje hlavnú a protiľahlú tribúnu. Stredný monitor slúži na ovládanie ľubovoľnej kamery.

Na monitoroch je možné zobraziť ľubovoľnú kombináciu kamier podľa nastavených scenárov zobrazenia. Tak je možné jedným dotykom zobraziť napr. všetky kamery na vstupoch alebo okolie štadióna cez prestávky.

Podsystémy sú inštalované a vzájomne prepojené v počítačovej sieti, čo zaručuje štandardizáciu, modularitu a ľahkú modifikovateľnosť riešenia.

Použitie

Naše riešenie založené na IP technológii, je úspešne realizované na štadiónoch:

Národné tréningové centrum Slovenského futbalového zväzu v Poprade,
Bratislava-Pasienky, Banská Bystrica-Štiavničky a v Seneckom národnom tréningovom centre. Úspešnosť nasadenia a reálne výsledky pri zdokumentovaní prípadov vandalizmu a násilností potvrdzujú prípady úspešne vyriešené políciou s použitím dôkazov z nášho systému.