cWatch Plus

cWatch Plus

cWatch Plus je ekonomicky výhodné riešenie pre stredne veľké riešenia kamerových systémov.

Softvér obsahuje kompletnú funkcionalitu pre jednoserverovú inštaláciu s maximálnym počtom až 50 pripojených kamier. rWatch Client zabezpečí vzdialený prístup k uloženému videu a administrácii systému, Web klient umožní pripojenie z tabletov alebo smartphonov.

cWatch Plus je stabilný záznamový systém vhodný pre menšie a stredne veľké kamerové systémy ako sú väčšie obchodné predajne, skladové haly alebo administratívne budovy.

Softvér cWatch Plus zabezpečí vysoko kvalitný záznam obrazu a zvuku zo všetkých pripojených IP kamier, vrátanie kamier s HD alebo FullHD rozlíšením. Samozrejmosťou je podpora kompresných algoritmov MJPEG a H.264 alebo viac – zónová detekcia pohybu.

cWatch-Plus
  • DataSheet

  • Kúpiť

cWatch-Plus-Live video

Live video

Pre sledovanie Live videa je možné zobrazenie až 25 kamier súčasne na jednej pracovnej ploche, čím získate prehľad o všetkých kamerách pripojených k systému.

Výhodou je možnosť nastavenia typu zobrazovacej plochy pre živé video ako proporčné rozdelenie okien s konštantne veľkými náhľadmi živého videa kamier alebo disproporčné rozdelenie s jedným väčším náhľadovým oknom.

Mapa Lokality

Pre jednoduchšiu orientáciu je možné vložiť mapu monitorovaného priestoru priamo na pracovnú plochu.

Rozmiestnením ikon kamier získate zobrazenie skutočného stavu inštalovaných kamier v priestore.

Navyše je pohyb v konkrétnom monitorovanom sektore signalizovaný zmenou farby ikony kamery. Pre zobrazenie Live videa z konkrétnej kamery stačí kliknúť na príslušnú ikonu kamery.

cWatch-Plus-Mapa lokality
cWatch-Plus-Architektura

Architektúra systému

Základom architektúry je neobmedzený počet vzdialených prístupov k záznamom a správe jednoserverového systému pomocou rWatch klienta.

Hlavnou funkciou klienta rWatch je možnosť konfigurácie a administrácie záznamového počítača alebo servera z iného počítača v rámci LAN.

Pre možnosť prístupu a zobrazenia záznamov a živého videa kamier z mobilných zariadení je k dispozícii cWatch Web klient.

Podpora ONVIF umožňuje pripojiť IP kamery popredných výrobcov z oblasti sieťového videa vrátane pohyblivých PTZ kamier.